Banner Forensica

Onschuldig gedetineerd.

Regelmatig wordt er contact met ons opgenomen door gedetineerden met de vraag of wij hen kunnen helpen met hun strafzaak.

Uiteraard zullen veel gedetineerden zeggen dat ze onschuldig vast zitten, terwijl dit niet zo is. Maar we komen ook zaken tegen waarbij het zeker mogelijk is dat een gedetineerde onschuldig is veroordeeld. Elke zaak wordt door ons zorgvuldig gescreend op mogelijke fouten, onvolledigheden of mis-interpretaties. Het komt nog geregeld voor dat het OM, de rechtbank en/of een advocaat uitspraken doet op basis van forensisch technisch bewijsmateriaal die niet geheel kloppen. Het blijkt dat juristen en wetenschappers vaak een compleet verschillende taal spreken. Aan ons de taak om in het dossier te duiken en ervoor te zorgen dat het forensisch bewijsmateriaal in de juiste context wordt geplaatst. Wij zullen elke maand een opvallende zaak publiceren waarbij fouten worden gemaakt in met de forensische bewijslast.

Case #01 De moord op de huisgenoot.
Op een zaterdagochtend krijgt de meldkamer een melding dat er een persoon onwel is geworden in een woning. Minuten later komt de politie en treft een persoon aan die geen teken van leven meer vertoont. Er wordt gestart met reanimatie maar dat mocht niet meer baten. Omdat de omstandigheden verdacht zijn wordt het PD bevroren en wordt er een TGO (Team Grootschalig Onderzoek) opgetuigd. Deze starten met onderzoek in de woning en aan het lichaam van het slachtoffer. Er vindt een schouw op de PD plaats en later een gerechtelijke sectie bij het NFI. Uit onderzoek blijkt dat het slachtoffer is overleden aan verbloeding in de buikholte ten gevolge van een scheur in de lever. Deze scheur kan zijn ontstaan door een krachtige geweldinwerking zoals het vallen op een punt of paaltje of het krijgen van een flinke klap of schop.De huisgenoot wordt aangehouden omdat deze ten tijde van het overlijden aanwezig was. Het NFI heeft vastgesteld dat iemand met een scheur in de lever maximaal 3 uur kan kan overleven. Het slachtoffer was in deze tijd thuis en afgezien van de verdachte was er niemand in de woning.De advocaat heeft Forensica ingeschakeld voor een contra onderzoek naar het forensisch dossier. Onze deskundige heeft aangetoond dat de manier waarop het NFI heeft vastgesteld dat een persoon maximaal 3 uur kan overleven met een dergelijk trauma, niet juist is.De verdachte heeft verklaard dat het slachtoffer pas tegen 3 uur 's avonds thuis kwam. Het is in dit geval goed mogelijk dat het slachtoffer het trauma al eerder heeft opgelopen. Om dit met zekerheid vast te stellen wordt er op dit moment gewerkt aan een onderzoek waarbij het letsel van het slachtoffer gedateerd wordt. Ook wordt er onderzocht, d.m.v. digitale sporen, hoelaat het slachtoffer is thuisgekomen de avond ervoor.

Volgende keer meer over deze bijzondere zaak en uiteraard een nieuwe zaak.


Forensica,
uw partner in Forensisch onderzoek