Banner Forensica

De waarde van een DNA-spoor.

In 2014 is er 120 keer moord c.q. doodslag gepleegd. Wanneer de forensische opsporing van de politie onderzoek heeft gedaan, blijkt dat voornamelijk DNA-sporen als het belangrijkste bewijsmateriaal wordt gezien. In 30% van de gevallen speelt het delict zich echter af in de relationele sfeer. Dit bemoeilijkt in veel gevallen het forensische sporen onderzoek. Want, wat is de waarde van een DNA-spoor, aangetroffen op het lichaam van het slachtoffer, wanneer betrokkene en slachtoffer in de normale omgang ook DNA-materiaal uitwisselen? De betrokkene kan het slachtoffer bijvoorbeeld omhelsd hebben.

Als forensisch specialist kijken wij naar verschillende facoren en bepalen op basis daarvan de delictgerelateerdheid van een DNA-spoor. Hierbij kijkt de specialist onder andere naar de plek waar het DNA is aangetroffen. Wanneer het DNA-materiaal is aangetroffen op de buitenzijde van de kleding, dan kan dat op verschillende manieren zijn overgedragen tijdens normaal, niet delictgerelateerd, contact. Echter, wanneer DNA-materiaal onder de kleding, op het lichaam wordt aangetroffen, is dat mogelijk belangrijker bewijsmateriaal.

Naast de plek waar het DNA-materiaal wordt aangetroffen, is ook de hoeveelheid DNA van belang. DNA kan namelijk op een plek terecht komen, zonder dat er rechtstreeks contact is geweest tussen de donor en plek waar het DNA wordt aangetroffen. Dit fenomeen wordt 'secondary transfer' genoemd. Wanneer betrokkene slachtoffer een hand geeft en slachtoffer wrijft vervolgens met die hand over haar blouse, dan wordt het DNA van betrokkene aangetroffen op de blouse. Echter bij ‘secondary transfer’ wordt verondersteld dat er weinig DNA-materiaal wordt overgedragen. Daarom is de hoeveelheid van het DNA-spoor van belang voor de toetsing van het scenario ‘secondary transfer’.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die Forensica heeft te bieden op het gebied van DNA-onderzoek? Klik dan hier.

Forensica,
uw partner in Forensisch onderzoek