Banner Forensica

Jouw DNA op een plaats delict, maar toch onschuldig?

Is het mogelijk dat er op een plaats delict DNA-sporen worden aangetroffen van een persoon en deze toch onschuldig is? Ja, dat kan! Er zijn vele onderzoeken bekend, waarbij dit het geval is. Tevens zijn er nog vele onderzoeken, waarbij deze mogelijkheid nog nooit is overwogen. Vaak zijn er meer alternatieve scenario’s mogelijk dan het OM stelt. Enige tijd geleden werden wij benaderd door een advocaat. Zijn cliënt zou betrokken zijn geweest bij een overval, waarbij gebruik is gemaakt van duct tape. Op het tape werd DNA aangetroffen, die overeen kwam met het DNA van de cliënt. Door de advocaat werd gedacht aan een fout. Maar na uitvoerig onderzoek bleek het inderdaad om het DNA-materiaal van de cliënt te gaan. Hoe is het mogelijk dat het DNA-materiaal van deze persoon op een plaats delict terecht komt zonder dat hij daar ooit is geweest?

Secondary DNA transfer
Het antwoord ligt in het fenomeen 'Secondary DNA transfer', oftewel de secundaire overdracht van DNA. Een Amerikaans onderzoek heeft enige tijd geleden aangetoond dat het aannemelijk is dat er DNA kan worden overgedragen wanneer bijvoorbeeld iemand een ander een hand geeft. Als deze persoon vervolgens een moord begaat met een mes, kan het DNA van de andere persoon worden overgedragen op het mes zonder dat hij of zij zelf het mes heeft vastgehouden. De zaak waaraan Forensica heeft gewerkt, bleek dat de duct tape uit de auto kwam van de cliënt. Hij werkte vaak met deze tape en heeft zo zijn DNA op het tape achtergelaten. Toen de tape uit zijn auto werd gestolen, werd ook zijn DNA meegenomen naar het plaats delict.

Alternatieve scenario's
Het OM heeft vaak een bepaalde visie op de manier waarop een misdrijf is gepleegd. Echter, door op een andere manier naar het bewijsmateriaal te kijken, kunnen alternatieve scenario's worden opgesteld. Het bewijsmateriaal wordt opnieuw onderzocht/geïnterpreteerd, waardoor wellicht blijkt dat de verdachte een andere rol in het geheel heeft gehad.

Tips
Bent u of kent u iemand die verdachte is van een misdrijf die hij / zij niet heeft begaan? Neem direct (vrijblijvend) contact op met Forensica en samen kijken wij naar de mogelijkheden.

Forensica,
uw partner in Forensisch onderzoek