Banner Forensica

Dossier onderzoek

Wilt u laten onderzoeken van wie de gevonden sporen zijn? Of wilt u de dader achterhalen? Forensica onderzoekt het voor u!

Dossier onderzoek Forensica

Forensica kan u van dienst zijn met het:

  • Onderzoeken van de sporen die op het slachtoffer zijn aangetroffen;
  • Het analyseren van een DNA profiel. Uit het DNA profiel kan blijken dat het om een mengprofiel gaat, dat uit meerdere donoren kan bestaan;
  • Schetsen van een alternatief scenario. Het Openbaar Ministerie schetst een bepaald scenario wat er op het plaats delict heeft plaatsgevonden. Forensica onderzoekt een alternatief scenario voor u!


Waarom Forensica?

Forensica onderzoekt de sporen opnieuw en beschrijft een alternatief scenario aan de hand van de aangetroffen sporen. Het doel van het dossier analyse is om de waarheid boven tafel te krijgen. Forensica puzzelt net zo lang totdat zij de oplossing heeft gevonden die u echt verder helpt. Niet om de verdachte vrij te krijgen, wel om de feiten boven water te halen. Forensica stelt het alternatieve scenario vast. U neemt het scenario over. Het is aan de rechter om een uiteindelijk oordeel te geven.


Contact

Wilt u de aangetroffen sporen opnieuw tegen het licht houden door middel van een dossier analyse? Neem contact met ons op.


Waar anderen stoppen, gaat Forensica verder